جزوه راهنمای ساخت گلخانه

دانلود جزوه راهنمای ساخت گلخانه،در قالب word و در 134 صفحه، قابل ویرایش، شامل:
مقدمه 9
مهم ترین پارامترهای فشار 9
تعریف گلخانه 12
انواع گلخانه های ثابت 12
گلخانه های یک طرفه 12
گلخانه های دو طرفه 12
گلخانه های نیمه دوطرفه 13
انواع گلخانه ها از نظر تولید و تیپ سازه 13
گلخانه های چوبی 13
تیپ گلخانه 14
گلخانه های فلزی یا مدرن 15
اسکلت گلخانه 15
جریان هوا در گلخانه 16
کنترل شرایط محیطی گلخانه 17
درجه حرارت در گلخانه ها 17
نیاز نوری گیاهان 17
آبیاری گلخانه ها 18
آبیاری تحت فشار 18
میزان EC 18
گاز کربنیک در گلخانه ها 19
کشاورزان برای تاسیس گلخانه تقریبا هیچ ریسکی روبرو نیستند 20
هر هزار مترمربع گلخانه معادل ۱۰ هزار مترمربع زمین کشاورزی 20
وسعت گلخانه هر چقدر باشد، ساعت کار ثابت است 21
موهبت کشت خارج از فصل 21
آبیاری کرتی و غرقابی معنایی جز پرورش علف هرز ندارد 22
انتخاب زمان کشت 23
چگونه گلخانه بسازیم؟ 31
ساختمان گلخانه 31
گرمایش 32
دی‌اکسید کربن و نور 32
کنترل شرایط محیطی گلخانه 33
دما 33
چشم انداز بحث 34
ساخت گلخانه 35
جریان هوا در گلخانه 36
کنترل شرایط محیطی گلخانه 37
درجه حرارت در گلخانه ها 37
نیاز نوری گیاهان 38
آبیاری گلخانه ها 38
آبیاری تحت فشار 38
گاز کربنیک در گلخانه­ها 39
زهکشی گلخانه 39
بادکشن 39
انواع پوششهای گلخانه ای 40
شیشه 40
پوششهای پلاستیکی 40
سکوها و بسترهای کشت 41
نحوه قرار گرفتن سکوها 42
سکوها و بسترهای زمینی گلهای بریده 42
تجهیزات و ادوات مورد نیاز در گلخانه ها 42
اسکلت گلخانه 43
در حال حاضر دو نوع گلخانه رواج دارد: 43
در هنگام ساخت گلخانه بايد نکات زير را در نظر گرفت: 44
زهکشی گلخانه 45
بادشکن 45
انواع پوششهای گلخانه ای شیشه 45
پوششهای پلاستیکی 45
سکوها و بسترهای کشت 46
نحوه قرار گرفتن سکوها 47
سکوها و بسترهای زمینی گلهای بریده 47
شرایط لازم برای احداث گلخانه ها 48
محل مناسب احداث گلخانه 48
وجود آب کافی با کیفیت مناسب 48
سایر تجهیزات مورد نیاز گلخانه 48
آفات و بیماریهای مهم گلخانه ای 48
تریپس 49
شته ها 50
مگس سفید 50
حلزون های صدف دارو(رابها) 51
کنه تارعنکبوتی 51
شپشکهای سپردار 52
نکات مهم در پیشگیری از امراض و آفات 53
مساحت اقتصادی 54
معایب کشت هیدروپونیک 54
گزینه های ذیل را می توان به عنوان معایب این نوع کشت عنوان کرد : 54
مزایای کشت هیدروپونیک 55
کشت هیدروپونیک در منازل 55
ضرورت اندیشه هیدروپونیک 56
نوشتن طرح توجیه مالی واقتصادی 59
ساختمان گلخانه 61
گرمایش 62
دی اکسید کربن و نور 62
ساخت گلخانه 63
کنترل شرایط محیطی گلخانه 63
دما 63
جلوگیری از اتلاف حرارت 64
رطوبت نسبی 64
ساختن گلخانه 65
جریان هوا در گلخانه 65
چشم انداز بحث 65
کشت گلخانه ای، کشت گلخانه ای چیست 66
تعریف گلخانه 66
محل احداث گلخانه 66
جهت گلخانه ها 67
جریان هوا در گلخانه 68
کنترل شرایط محیطی گلخانه 68
درجه حرارت در گلخانه ها 68
نیاز نوری گیاهان 69
آبیاری گلخانه ها 69
گاز کربنیک در گلخانهها 70
زهکشی گلخانه 71
بادکشن 71
انواع پوششهای گلخانه ای 71
کشت گلخانه ای 71
سکوها و بسترهای کشت 72
نحوه قرار گرفتن سکوها 73
سکوها و بسترهای زمینی گلهای بریده 73
تجهیزات و ادوات مورد نیاز در گلخانه ها 74
نحوه کشت : 74
انتقال نشاء به زمین اصلی : 75
تراکم بوته ها : 75
آبیاری : 76
هرس اولیه : 77
برداشت محصول : 78
در مورد خیار چی میدونید؟ 79
ساخت گلخانه، چطور گلخانه بسازیم؟ 80
نحوه ساخت گلخانه 81
ساختمان گلخانه 81
گرمایش 81
دی اکسید کربن و نور 82
کنترل شرایط محیطی گلخانه 83
دما 83
جلوگیری از اتلاف حرارت 83
رطوبت نسبی 84
جریان هوا در گلخانه 85
چشم انداز بحث 85
پرورش گوجه فرنگی در گلخانه 85
انواع کشت گوجه فرنگی: 86
دمای مناسب: 87
تلقیح : 88
زمان تلقیح : 89
کشت گلخانه‌ای گوجه فرنگی 89
انواع کشت گوجه فرنگی 90
طول دوره جوانه زنی 91
دمای مناسب 92
هرس 92
تلقیح 93
زمان تلقیح 93
گلخانه خانگی 94
گلخانه محکم 96
گلخانه با قاب چوبی 96
گلخانه کوچک 97
طرح گلخانه ارزان 97
گلخانه گنبدی شکل 98
درست کردن گلخانه با پنجره های بی استفاده 98
درست کردن گلخانه با درهای قدیمی و بی استفاده 99
گلخانه هرمی شکل 99
ساخت گلخانه با استفاده از بطری های پلاستیکی 100
مراحل ساخت یک گلخانه خانگی 100
- تعریف گلخانه 108
سالنهای گلخانه ای تولید قارچ های خوراکی: 109
محل مناسب احداث گلخانه 110
طرح گلخانه حلقه ای 112
گلخانه با قاب چوبی 113
گلخانه کوچک 113
طرح گلخانه ارزان 113
گلخانه گنبدی شکل 114
درست کردن گلخانه با پنجره های بی استفاده 114
درست کردن گلخانه با درهای قدیمی و بی استفاده 114
گلخانه هرمی شکل 114
جدیدترین ایده های خلاقانه ساخت گلخانه خانگی 115
جدیدترین ایده های خلاقانه ساخت گلخانه خانگی 116
انواع پوشش های گلخانه ای و تجهیزات مورد نیاز 122
سکوها و بسترهای کشت 124
تجهیزات و ادوات مورد نیاز در گلخانه ها 125
محل مناسب برای ساخت گلخانه را انتخاب کنید 126
منابع 130