پاورپوینت خلاصه کتاب اصول و مفاهیم اساسی برنامه ریزی درسی دکتر کورش فتحی واجارگاه

دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب اصول و مفاهیم اساسی برنامه ریزی درسی دکتر کورش فتحی واجارگاه،
در قالب ppt و در 120 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

فصل اول:
مفهـوم و حدود برنامه درسی

فصل اول:
سطوح و انواع برنامه درسی

فصل سوم:
نظریه های برنامه درسی

فصل چهارم:
الگوهای برنامه ریزی درسی

فصل پنجم:
طراحی برنامه درسی

فصل ششم:
نیازسنجی و تدوین هدف در برنامه ریزی درسی

فصل هفتم:
انتخاب محتوا

فصل هشتم:
انتخاب فعالیت های یادگیری

فصل نهم:
روش تدریس

فصل دهم:
اجرای برنامه درسی

فصل یازدهم:
ارزشیابی برنامه درسی