کتاب لاتین گیاهان خوراکی دنیا

مطالب دیگر:
📎پیشینه تحقیق و مبانی نظری تبليغات دهان به دهان📎پیشینه تحقیق و مبانی نظری تبلیغات دینی📎پیشینه تحقیق و مبانی نظری تبلیغات و کانال توزیع📎پیشینه تحقیق و مبانی نظری تبیین شاخص های تقسیمات محله ای📎پیشینه تحقیق و مبانی نظری قصه گویی📎پیشینه تحقیق و مبانی نظری کم توانی هوشی📎پیشینه تحقیق و مبانی نظری مهارت ابراز وجود📎پیشینه تحقیق و مبانی نظری میل به دانستن و تلاش برای فهمیدن📎پیشینه تحقیق و مبانی نظری نگرش‌های ناکارآمد📎پیشینه تحقیق و مبانی نظری نیمرخ روانی و شخصیت📎پیشینه تحقیق و مبانی نظری یادگیری الکترونیکی ترکیبی در روش تدریس فعال فناورانه📎پیشینه تحقیق ومبانی نظری رضایت شغلی📎پیشینه تحقیق ومبانی نظری فرهنگ بازارمحوری📎پیشینه تحقیق ومبانی نظری فرهنگ سازمانی📎پیشینه تحقیق ومبانی نظری فن آوری اطلاعات📎پیشینه تحقیق ومبانی نظری قيمت گذاري📎پیشینه و مبانی نظری ارزش شرکت، ساختار مالکیت،حاکمیت شرکتی ،مالکیت نهادی📎پیشینه و مبانی نظری استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش📎پیشینه و مبانی نظری استرس تحصیلی دانش آموزان📎پیشینه و مبانی نظری استرس شغلی

دانلود کتاب لاتین گیاهان خوراکی دنیا،
در قالب pdf و در 284 صفحه.


توضیحات:
این کتاب تالیف سال 2008 بوده و ویژگی همه گیاهان و ارزش غذایی و شرایط رشد و نگهداری هر گیاه را به زبان لاتین ساده بیان نموده است. این کتاب مانند یک اطلس، ویژگی های ظاهری گیاهان را با تصویر نشان داده است که برای شناسایی گیاهان بسیار قابل استفاده می باشد.